ติดต่อเรา

บริษัท เน็กซ์เซ็น เน็ทเวิร์ค จํากัด

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร : 0-1255-56015-91-0

ที่อยู่ 28/45 ม.4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 02-984-5365

เวลาทำการ วันจันทร์–วันเสาร์: 9:00 น.–17:00 น.