Categories
ไม่มีหมวดหมู่

นวัตกรรม AI ตรวจสอบอุณหภูมิด้วยกล้อง

ด้วยเทคโนโลยี AI ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆมากมาย ด้วยสถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบัน การเข้าทำงานอาคารสูง หรือ การติดต่อหน่วยราชการ ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล สถานศึกษา เรามักจะตรวจสอบอุณหภูมิด้วยการยิงด้วยเครื่อวัดอุณหภูมิ ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้า และมีความแม่นยำต่ำ ทำให้เทคโนโลยีกล้องตรวจจับอุณหภูมิที่มาพร้อม AI ในปัจจุบัน มีบทบาทสำคัญ ที่ทำให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างได้รวดเร็ว